Anexa nr. 1

- aceste documente nu au caracter public -

 

Nr. crt.

DENUMIRE DOCUMENT PRODUS/GESTIONAT

1.     

Foaie de observatie clinca generala-FOCG

2.     

Foaie de internare de zi- FSZ

3.     

Fisa de prezentare in UPU

4.     

Fise medicale tipizate

5.     

Bilete de internare

6.     

Bilete de trimitere simple

7.     

Bilete de trimitere-cod bare

8.     

Bilet de externare

9.     

Bilet de trimitere analize si radiologie

10.  

Bilet de trimitere CT

11.  

Bilet de trimitere RMN

12.  

Deconturi cheltuieli spitalizare

13.  

Scrisoare medicala

14.  

Retete medicale simple

15.  

Retete compensate si gratuite

16.  

Retete de stupefiante

17.  

Retete de substante psihotrope

18.  

Retete electronice

19.  

Adeverinte medicale

20.  

Retete pentru stupefiante verzi

21.  

Certificate medicale cu regim special (concedii medicale)

22.  

Lista de asteptare pacienti cronici

23.  

Evidenta program operator

24.  

Fise privind activitatea sectiei-indicatori statistici

25.  

Procese-verbale

26.  

Cereri pentru comisia de expertiza/handicap

27.  

Adrese/avize catre comisia de expertiza

28.  

Adrese/avize care comisia de handicap

29.  

Borderouri

30.  

Centralizator lunar al sectiei si stationarului

31.  

Chitantiere regim special

32.  

Manualul calitatii

33.  

Proceduri generale

34.  

Proceduri specifice

35.  

Proceduri de sistem

36.  

Proceduri operationale

37.  

Protocoale medicale

38.  

Instructiuni de lucru

39.  

Fisa transport deseuri

40.  

Fisa de raportate IAAM

41.  

Decizii de constituire comisii

42.  

Decizii interne

43.  

Fise de instruire personal medical

44.  

Raport vizita pacienti

45.  

Procese-verbale sedinte

46.  

Procese verbale predare/promire tura asistente

47.  

Procese verbale predare/promire tura infirmiere

48.  

Raport garda medici

49.  

Registru de consultatii in ambulatoriu

50.  

Registru de internari continue

51.  

Registru de internari de zi

52.  

Registru decedati

53.  

Registru fibroscopii

54.  

Registru biopsii

55.  

Registru triaj epidemilogic al personalului

56.  

Registru seroteca

57.  

Registru determinari grupe sangvine

58.  

Registru incarcare sange

59.  

Registru comenzi sange

60.  

Registru stocuri seruri hemotest

61.  

Registru comanda sange CTS

62.  

Registru primire probe sange

63.  

Registru evidenta cereri sange

64.  

Registru unic al bolnavilor cu insuficienta renala cronica

65.  

Protocoalele bolnavilor cu insuficienta renala cronica

66.  

Situatiile lunare cu raportarea Programului National de Supleere a Functiei Renale

67.  

Notificari catre CAS cu pacientii care ies din program

68.  

Adeziunea pacientului dializat

69.  

Procese verbale cu comisia de dializa

70.  

Trasferurile pacientilor din/sau de la alte centre

71.  

Documente medicale privind pacientii din cadrul spitalului care fac initiere in centru-dializa/hemodializa

72.  

Declaratie acord HIV

73.  

Grafic de lucru asistente

74.  

Grafic de lucru infirmiere

75.  

Pontaj personal medical

76.  

Pontaj garzi

77.  

Tabel garzi medici

78.  

Tabel urgente medici

79.  

Procese verbale de control

80.  

Informari, corespondente si note interne

81.  

Rapoarte si referate interne

82.  

Inventare anuale, propunerile de casari pentru mijloace fixe si obiecte de inventar

83.  

Procese verbale pentru casari

84.  

Grafic anual al programarii concediilor de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru personalul sectiei

85.  

Registru de riscuri specifice activitatii medicale

86.  

Referate de necesitate

87.  

Referate bon de comenzi materiale sanitare

88.  

Referate bon de comenzi gospodaresti

89.  

Referate bon de comenzi reactivi

90.  

Referate bon de comenzi tipizate obisnuite

91.  

Referate bon de comenzi tipizate cu regim special

92.  

Centralizator lunar al sectiei si stationarului

93.  

Foaia zilnica de miscare a bolnavilor internati

94.  

Foaia de alimentatie

95.  

Foaia de alimentatie centralizata

96.  

OPIS decedati

97.  

Condica pentru prescriptii medicale-aparat

98.  

Barem aparat de urgenta

99.  

Condica pentru prescriptii medicale

100.   

Anexa 22

101.   

Fisa post medic sef

102.   

Fisa post medici

103.   

Fisa post asistent medical sef

104.   

Fisa post asistent medical

105.   

Fisa post registrator medical

106.   

Fisa post infirmiere

107.   

Fisa post ingrijtoare

108.   

Registru programari consultatii

109.   

Caiet pacienti transfuzati

110.   

Filme radiologice

111.   

CT

112.   

Cerere de analize medicale

113.   

Buletine analize medicale

114.   

Buletine ecografice

115.   

Certificate de calitate reactivi

116.   

Inserturi reactivi

117.   

Cerere concediu de odihna/studiu

118.   

Electrocardiograma

119.   

Registru infectii nosocomiale

120.   

Cerere initiere dializa

121.   

Acordul pacientul pentru initiere in dializa

122.   

Scutire necropsie

123.   

Declaratie de acord pentru examen radiologic

124.   

Fisa insotire decedati

125.   

Informare despre investigatia CT

126.   

Informare despre mamografie

127.   

Condica pentru prescriptii medicale

128.   

Fisa de solicitare examen CT

129.   

Nota solicitare ambulanta

130.   

Cerere produse sanguine

131.   

Fisa medicala de produse sanguine labile

132.   

Consimtamantul pacientului transfuzat

133.   

Fisa pacientului transfuzat

134.   

Consimtamant EDS

135.   

Consimtamant colonoscopie

136.   

Tabel proceduri medicale

137.   

Tabel medicatie

138.   

Fisa igienizare spatiu servire masa

139.   

Formular circuitul lenjeriei

140.   

Grafic temperatura frigider

141.   

Program curatenie si dezinfectie saloane

142.   

Program curatenie si dezinfectie frigidere

143.   

Program curatenie si dezinfectie vesela

144.   

Plan individual de recuperare, readaptare si reintegrare sociala

145.   

Referat medical

146.   

Tabel evidenta glicemii

147.   

Condica de prezenta medici

148.   

Condica de prezenta asistent, infirmier, ingrijitoare, registratori medicali

149.   

Condica de prezenta medici rezidenti

150.   

Regimuri alimentare

151.   

Fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic

152.   

Referate medicamente

153.   

Referate materiale sanitare specifice

154.   

Certificate de deces

155.   

Chestionare de satisfactie a pacientilor

156.   

Comanda analize

157.   

Comanda ecografie abdominala

158.   

Comanda Rx, Rg, T1

159.   

Consimtamant coronarografie

160.   

Corespondenta-Adrese primite/iesite

161.   

Asigurari malpraxis(copii)

162.   

Bonuri de inventar+inventare sectie

163.   

Certificat constatator al nasterii

164.   

Condica de nasteri feti morti

165.   

Condica de nasteri feti vii

166.   

Condici farmacie

167.   

Documente si fise privind respectarea legislatiei ISU si SSM

168.   

Grafice de curatenie, sterilizare, alte evidente (triaj epidemiologic, accidente/incidente in timpul ingrijirii, registru IAAM, planificare dezinfectie terminal, dezinsectie, deratizare, procese verbale de instruire personal)

169.   

Protocol operator

170.   

Rapoarte de activitate

171.   

Raportari catre institutii de tip: M.S., C.J.A., D.S.P. , C.J.A.S., etc.

172.   

Registru evidenta avorturi

173.   

Registru biopsii

174.   

Registru consultatii

175.   

Registru incinerari

176.   

Buletin histopatologic

177.   

Buletin citologie

178.   

Certificat constatator de deces

179.   

Foi de observatie –anatomie patologica

180.   

Adrese politie

181.   

Raport intretinere aparatura

182.   

Registre evidenta

183.   

Documente insotire cadavru

184.   

Liste inventar

185.   

Documente statistica

186.   

Documente necesare comisiei de analiza a mortalitatii

187.   

Cereri pentru scutire autopsie

188.   

Acord incinerare produs biologic

189.   

Copii acte de identitate decedati/apartinatori

190.   

Formular FS1

191.   

Contracte cu medici de familie pentru screening

192.   

Indicatori screening

193.   

Documentatie catre UATMR Bucuresti privind reteaua de screening

194.   

Fisa dispensarizare

195.   

Informari, corespondente, note interne

196.   

Tabel evidenta glicemii

197.   

Avize/acreditari privind calitatea serviciilor medicale

198.   

Registru de intrare – ieşire a petiţiilor

199.   

Registru de intrare – ieşire a solicitarilor/cererilor de informatii de interes public

200.   

Registru de intrare – ieşire a reclamatiilor administrative

201.   

- Informări, adrese, note interne, referate, rapoarte – documente create pentru uz intern

202.   

Referate de necesitate

203.   

Procese verbale ale sedintelor (din cadrul comisiilor intrunite)

204.   

Rapoarte de activitate

205.   

Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001

206.   

Formulare de solicitare informatii in baza legii 544/2001

207.   

Regulamente

208.   

Informari privind actualizarea site-ului SJUP

209.   

Condica de prezenta

210.   

Solicitari informatii de interes public

211.   

Petitii

212.   

Sesizări repartizate spre soluţionare şi răspunsuri către petiţionari

213.   

Adrese de raspuns pentru petitiile inregistrate

214.   

Adrese de raspuns pentru solicitarile de informatii de interes public

215.   

Reclamatii administrative

216.   

Raportari semestriale/anuale MS/CJA/DSP Ag privind activitatea CE

217.   

 Avize referate in vederea achizitiei echipamente IT

218.   

Adrese catre firmele contractate IT/mentenanta/echipamente IT

219.   

Procese-verbale  politie in vederea eliberarii  DVD-uri cu capturi cerute

220.   

Creare utilizatori in baza cererii tip

221.   

Back-up baza date pe suport electronic

222.   

Documente privind instalarea sistemelor de operare calculator

223.   

Documente necesare configurarii sistemelor operare calculator

224.   

Documente necesare instalare aplicatiilor, programelor si softurilor -Hipocrate

225.   

 Documente necesare configurarii de retea

226.   

Fise de calculator

227.   

Strategii implementare sistem informatic integrat

228.   

Referat de justificare a planului de audit public intern  in baza legii 672/2002

229.   

Referat de modificare a planului de audit public intern in baza legii 672/2002

230.   

Planul multianual de audit public intern in baza legii 672/2002

231.   

Planul anual de audit public intern in baza legii 672/2002

232.   

Documente produse/gestionate de Compartimentul de Audit Public Intern al SJUP prevazute in normele metodologice specifice exercitarii activitati de audit public intern si mentionate in RI

233.   

Raport anual privind  desfasurarea activitatii de audit public intern

234.   

Avize (favorabil/nefavorabil pentru admiterea candidatilor inscrisi pentru ocuparea postului de sef compartiment audit)

235.   

Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern

236.   

Referat avizare Norme metodologice specifice privind exercitatrea activitatii de audit public intern in cadrul UAT Arges si entitatile aflate in subordinea/sub autoritatea/sau coordonarea U.A.T. – judetul Arges

237.   

Plan de imbunatatire a calitatii SJUP

238.   

Raport de analiza a chestionarelor de satisfactie a pacientului/apartinator

239.   

Dosarul achizitiilor publice

240.   

Cetralizatorul contractelor atribuite in urma procedurii

241.   

Planul/Programul anual al achizitiilor publice

242.   

Organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare al SJUP, regulamentul intern al SJUP, codul de etica si conduita profesionala al SJUP

243.   

Documentatii privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul SJUP

244.   

Documentatii privind acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale angajatilor SJUP

245.   

Documentatii privind numirea, promovarea, eliberarea din functii, transferarea, detasarea, delegarea angajatilor SJUP

246.   

Dosare profesionale si dosare personale pentru salariatii SJUP

247.   

Documentatii privind monitorizarea numarului de posturi si a cheltuielilor de personal

248.   

Planul anual de perfectionare profesionala

249.   

Planul de ocuparea a posturilor vacante

250.   

Evidenta fiselor posturilor si a rapoartelor/fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor SJUP

251.   

Adeverinte acordate salariatilor SJUP, la cererea acestora, necesare pentru unitati bancare, unitati sanitare, medic de familie

252.   

Graficul anual al programarii concediilor de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru salaria tii SJUP

253.   

Declaratii privind acordarea deducerilor suplimentare, conform Legii 227/2015 (*actualizata*) privind Codul fiscal

254.   

Registrul REVISAL

255.   

Documente solicitate de carte salariati in vederea intocmirii dosarelor de pensionare

256.   

Evidenta concediilor de odihna, medicale si fara plata pentru salariatii SJUP

257.   

Fisele de pontaj lunar pentru salariatii SJUP

258.   

Evidenta declaratiilor de avere pentru persoanele cu functii de conducere din SJUP

259.   

Evidenta declaratiilor de interese pentru persoanele cu functii de conducere din SJUP

260.   

Contracte individuale de munca, acte aditionale, decizii

261.   

Registrul de riscuri specifice activitatii SJUP

262.   

Note de fundamentare

263.   

Lista/Registrul  cu informatii de inters public

264.   

Borderouri inregistrare documente, posta romana

265.   

Registru acces persoane in SJUP

266.   

Coordonate de contact si program institutie

267.   

Hotarari ale Comisiei de monitorizare control intern managerial

268.   

Documentaţii adoptate în şedinţele Comisiei de monitorizare control intern managerial

269.   

Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Medical, Comitetului Director, Consiliului de Administratie si al comisiilor constituite in cadrul SJUP

270.   

Rapoartele anuale de activitate a SJUP

271.   

Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

272.   

Note, avizări, puncte de vedere/răspunsuri date cererilor unor instiuţii publice centrale/locale, instituţiilor /persoane fizice/persoane juridice, potrivit domeniului de competenţă

273.   

Cereri de chemare în judecată, întâmpinări,  contestaţii, plângeri

274.   

Registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rol la instanţele judecătoreşti

275.   

Lista de evidenţă a termenelor de judecată

276.   

Informări privind actele publicate în Monitorul Oficial al României

277.   

Documente privind încheierea unor protocoale de colaborare instituţională

278.   

Procesele verbale in urma controalelor din cadrul SJUP

279.   

Rapoarte externe către instituţiile superioare de specialitate

280.   

Documentaţii de plată şi întocmirea referatelor de aprobare a plăţilor

281.   

Semnătură cu menţiunea „Bun de plată” ,pentru facturile emise de catre operatorii economici aflati in relatie contractuala cu SJUP

282.   

Situaţii privind activitatea de analiză, fundamentare, elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli

283.   

Adrese solicitări/comunicare sume, Centralizatoare solicitări rectificare sau de virări de credite, propuneri repartizare sume pentru activitatea proprie

284.   

Situaţii privind evidenţa veniturilor SJUP

285.   

Detalieri cheltuieli pentru fiecare activitate finanţată din bugetul aprobat

286.   

Lista de investitii in cadrul SJUP

287.   

Contul anual de execuţie bugetară

288.   

Dare de seamă contabilă anuală şi raport explicativ

289.   

Conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli ale SJUP

290.   

Dări de seamă contabile trimestriale pentru activitatea proprie, cu bilanţ contabil, anexele şi raport explicativ

291.   

Monitorizarea cheltuielilor de personal

292.   

Balanţa de verificare

293.   

Contracte neutralizare deşeuri rezultate din activitatea spitaliceasca

294.   

Documentatii privind activitatea de secretariat din cadrul SJUP

295.   

Raportari statistice

 

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Adresa : Str.Aleea Spitalului nr.36, Pitesti, Arges Telefon : 0248/287150
Fax  UPU-SMURD: 0248/282828
Fax Secretariat: 0248/287202
E-mail :spiturgag01@yahoo.com
Internari Obisnuite: Interior 189
Internari Urgente: Interior 115

Spitalul Nicolae Balcescu

Adresa: Bulevardul I. C. Brătianu 56, Pitești
Tel: 0248/287150 (se solicita legatura in
Sectia Boli Infectioase Adulti/Copii,
Sectia Oncologie,Dispensar TBC,
sau Centrul de Hemodializa)

Spitalul Judetean Nr.2

Adresa: Strada Negru-Vodă 53, Pitești 110069
Secția Psihiatrie, Cabinet Medicină Sportivă
și Secție și cabinet Dermatologie.
Tel: 0248/287150(se solicita legătura în secții);
0248/286099 (se solicită legătura în cabinete).

Aplicatia 112

Acreditare

Search