Anexa nr. 2

 1. Organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 3. Regulamentul Intern al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 4. Codul de etica si conduita profesionala al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 5. Structura organizatorica a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 6. Declarațiile de avere și de interese ale persoanelor cu functie de coducere din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 7. Lista Comitet Director
 8. Lista cu personalul medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti
 9. Lista cu obiectele de inventar propuse pentru casare
 10. Lista cu tarifele aprobate pentru analize medicale de laborator si CT, radiologie , medicina legala, operatii estetice la cerere si alte taxe.
 11. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
 12. Bugetul programelor nationale de sanatate
 13. Contul de execuţie bugetară;
 14. Situaţii financiare trimestriale şi anuale
 15. Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
 16. Strategii, programe de dezvoltare ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
 17. Inventarul bunurilor aflate în Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
 18. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
 19. Programul anual al achiziţiilor publice;
 20. Dosarul achiziţiilor publice;
 21. Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de
  concesiune lucrãri publice şi servicii;
 22. Raportul anual al achiziţiilor publice;
 23. Contracte de vânzare – cumpărare;
 24. Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor
  de achiziţii publice;
 25. Rapoartele anuale de activitate;
 26. Hotarari judecatoresti irevocabile in care este parte Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
 27. Planul de audit public intern;
 28. Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
 29. Stat de functii
 30. Proceduri de sistem, proceduri operationale, protocoale medicale, instructiuni de lucru
 31. Fisele post

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Adresa : Str.Aleea Spitalului nr.36, Pitesti, Arges Telefon : 0248/287150
Fax  UPU-SMURD: 0248/282828
Fax Secretariat: 0248/287202
E-mail :spiturgag01@yahoo.com
Internari Obisnuite: Interior 189
Internari Urgente: Interior 115

Spitalul Nicolae Balcescu

Adresa: Bulevardul I. C. Brătianu 56, Pitești
Tel: 0248/287150 (se solicita legatura in
Sectia Boli Infectioase Adulti/Copii,
Sectia Oncologie,Dispensar TBC,
sau Centrul de Hemodializa)

Spitalul Judetean Nr.2

Adresa: Strada Negru-Vodă 53, Pitești 110069
Secția Psihiatrie, Cabinet Medicină Sportivă
și Secție și cabinet Dermatologie.
Tel: 0248/287150(se solicita legătura în secții);
0248/286099 (se solicită legătura în cabinete).

Aplicatia 112

Acreditare

Search